Kas Sul on juba konto? Logi sisse
Sexdate.ee kasutustingimused

1. Tingimuste kehtivus

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad veebikeskonna https://www.sexdate.ee (edaspidi Veebileht) omaniku, ZM Solutions OÜ (edaspidi Veebilehe haldaja) ning Veebilehel kasutaja loonud isiku (edaspidi Kasutaja) vahel.

Veebilehe Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Veebilehe haldajal on õigus käesolevaid Tingimusi muuta. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse Veebilehe kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Veebilehel või muul, Tingimustes nimetatud ajal.

Veebilehe kasutajaks saab registreerida ennast Veebilehe avalehel täites ja saates enda kohta käivad andmed Veebilehel olevate vormide kaudu.

2. Üldreeglid

Alla 18-aastastele isikutele on Veebilehe kasutamine keelatud. Registreerudes kinnitab Kasutaja, et registreerumise hetkel vähemalt 18-aastane.

Veebilehe haldaja ei vastuta Kasutaja poolt sisestatud info säilimise eest. Samuti ei vastuta Veebilehe haldaja Veebilehe jätkuva toimise eest.

Tingimuste rikkumiste eest vastutab Kasutaja täiel määral.

3. Veebilehe haldaja õigused ja kohustused

Veebilehe haldajal on õigus katkestada Veebilehe toimimine või lõpetada käesolev leping ilma eelneva hoiatuseta. Sellisel juhul võib Veebilehe haldaja eemaldada kogu Kasutaja informatsiooni ilma etteteatamiseta. 

Veebilehe haldaja ei jälgi, uuri ega muuda Kasutaja erakirju. Salajast informatsiooni ja erakirju ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui ollakse selleks kohustatud vastavalt seadusele või teistele määrustele või kui see on vajalik Tingimuste rikkumise ennetamiseks või kui Kasutajat kahtlustatakse Kasutamistingimuste rikkumises.

Veebilehe haldaja ei salvesta ega säilita Veebilehel tehtud audio- ja videokõnesid.

Veebilehe haldajal on õigus koguda Kasutaja kohta statistilist informatsiooni.

Veebilehe haldajal on õigus säilitada Kasutaja andmeid 6 kuud peale Kasutaja konto kustutamist.

Veebilehe haldaja ei vastuta tehniliste rikete või saamata jäänud tulu eest. 

Veebilehe haldajal on õigus lugeda, tsenseerida ja vajadusel kustutada avaldatud kommentaare ja kirjeldusi, samuti ka eemaldada Kasutaja jututoast. 

Veebilehe haldaja ei vastuta SMS teenuse töökorra eest (sms teenustepakkujal võib esineda probleeme)! 

Veebilehe haldaja ei vastuta Kasutaja kasutustingimuste mittetäitmisest tekkinud kahjude eest. 

Veebilehe haldajal on õigus anda see Tingimuste leping üle kolmandatele osapooltele ilma eraldi ette hoiatamata.

Veebilehe haldajal on õigus määrata Veebilehele moderaatoreid, kellel on õigus lubada või kustutada Kasutaja poolt lisatud pilte ja/või tekste.

4. Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutajal on keelatud esitada andmetes enda kohta eksitavaid- või valeandmeid. 

Kasutaja võib omada ainult ühte kontot. 

Kasutaja valitud kasutajanimi ei tohi olla ropp ega solvav. Sellised kontod kustutatakse.

Kasutajal on keelatud Veebilehel olevate piltide ja profiilide hindamine programmide, skriptide ja käskude muutmise abil. Juhul kui kasutaja on hindamisel eelmainitud ebaausaid abivahendeid kasutanud, siis on Veebilehe haldajal õigus kasutajakonto sulgeda. 

Kasutajal on keelatud lisada fotosid ja muud materjali, mille autoriõigused ei kuulu Kasutajale. Samuti on keelatud viidata pornograafilistele -, rassivaenulikele-, ja/või teistele selgelt illegaalsetele inerneti lehekülgedele.

Kasutajal on keelatud lisada pilte, mis õhutavad rassismi, vaenu, vägivalda või on muud moodi seadusega vastuolus. 

Kasutaja ei tohi teha ega levitada usupropagandat, rassistlikku propagandat või muud seadusega vastuolus olevat propagandat. 

Kasutajal on keelatud ahelkirjade, reklaamkirjade, prügiposti saatmine. Sellised kontod võidakse sulgeda.

Kasutaja on kohustatud hoidma oma salasõna kolmandatele osapooltele kättesaamatuna ning vahetama seda piisavalt tihti. 

Kasutaja ei tohi ilma Veebilehe haldaja nõusolekuta Veebilehel reklaamida teenuseid, firmasid, tooteid jms. Veebilehe haldaja võib kahju kannatamise korral nõuda Kasutaja tsiviilmenetluse korras vastutusele võtmist. 

Kasutaja on Veebilehte kasutades kohustatud lähtuma eetilisest käitumisest ning mitte laimama, solvama, alandama, halvustama ega ähvardama teisi Veebilehe kasutajaid.

Jututoas kehtivad samuti Tingimused!

Kasutajal on õigus muuta oma andmeid, lisada ja kustutada enda laetud pilte.

Kasutajal on õigus oma konto igal hetkel kustutada.

Tehnilise vea avastamisel Veebilehel on Kasutaja kohustatud selles teatama aadressil info@sexdate.ee

5. Piltide lisamise reeglid

Pilt peab olema JPG formaadis. Pilt peab täitma terve pildiruumi (keelatud on skännimisel jäänud valge äär ümber pildi) ja olema vertikaalses asendis. Pildi kvaliteet peab olema hea. Liiga väikeseid, hägusaid või uduseid pilte moderaatorid ei aktsepteeri.

Keelatud on piltide lisamine, millel on kujutatud alla 18-aastaseid isikuid.

Keelatud on lisada mitut ühesugust pilti.

Keelatud on lisada vesimärkidega pilte. 

Pilt ei tohi olla vastuolus hea tava ja moraalinormidega. 

Pildil peab olema Kasutaja. Juhul, kui pildil on ka teisi inimesi, siis peab Kasutaja saama enne foto avaldamist nende nõusoleku avaldamise kohta. Kui pildil olev inimene või pildi autoriõiguste omanik ei ole andnud oma nõusolekut pildi avaldamiseks ning esitab pretensiooni, vastutab kõigi tekkivate tagajärgede eest täiel määral Kasutaja. 

Piltide sobivuse ning reeglitele vastavuse üle otsustavad Sexdate.ee moderaatorid. Pildi lühikirjeldus peab vastavuses olema Tingimustega. Keelatud on lisada pilte millel kujutatu on vastuolus Tingimustega ning Eesti Vabariigi seadustega. 

6. Tasulised teenused

Kasutajal on soovi korral võimalus on konto muuta VIP kontoks kindlaks perioodiks (30, 90, 180 ja 365 päeva), millega on võimalik kasutada kõiki või osasid Veebilehe lisavõimalusi. Täpsema info võimalustest ja hinnakirja leiate siit.

VIP konto perioode ei liideta. Tellides VIP konto, kehtib see tellimise hetkest alates kindla perioodi.

Kasutajal on soovi korral võimalus lisada oma kontole virtuaalset krediiti, mille eest on võimaus tõsta oma profiil Veebilehe otsingutulemustes esimeste hulka. Täpsema info ja hinnakirja krediitide konta leiate siit.

Kõik Veebilehel toodud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

Veebilehe haldajal on igal ajal õigus Teenuste hindasid muuta sellest eraldi ette teatamata.

Kui Kasutaja ostab Veebielehel Teenuseid, nõustub ta kehtivate Teenuste hindade ja makseviisidega. Kasutaja vastutab, et tal on õigus ja võimalus tasuda tellitud Teenuste eest.

Teenustega seotud küsimuste ja probleemide korral võib Kasutaja kontakteeruda Veebilehe haldajaga aadressil info@sexdate.ee